Klientský portál

Přihlásit do Klientského portálu

Kompletní přehled o svém spoření na penzi mají všichni klienti Penzijní společnosti České pojišťovny na www.klientskyportal.cz.

Hlavní výhody Klientského portálu

 • Možnost sledovat platby a provádět změny ve smlouvě.
 • Stahovat důležité dokumenty (zejména výpisy z účtu a daňová potvrzení).
 • Využívat řadu tipů, jak vylepšit své spoření.

Přihlášení do Klientského portálu

Podívejte se na našeho videoprůvodce k přihlášení

1.
Adresa Klientského portálu.
 • Adresu Klientského portálu Penzijní společnosti ČP zadávejte přímo do adresního řádku Vašeho prohlížeče.

  Pokud využíváte některý s vyhledávačů např. seznam.cz, můžete napsat text klientský portál české pojišťovny.

2.
Jak získat heslo pro první přihlášení nebo zapomenuté heslo.
 • Na adrese www.klientskyportal.cz zvolte odkaz „Neznáte své heslo?“.

  Vyplňte Vaše rodné číslo a číslo Vaší smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření.

  Následně budete vyzvání pro výběr způsobu doručení přihlašovacího hesla na kontakt evidovaný ve Vaší smlouvě.

  Heslo pro přihlášení má omezenou platnost. Proto proveďte přihlášení co nejdříve po jeho obdržení.

  Podívejte se na našeho videoprůvodce k přihlášení

3.
Jak se přihlásit do Klientského portálu?
 • Na stránce www.klientskyportal.cz vyplňte přihlašovací údaje - Vaše rodné číslo a heslo které jste obdrželi.

  Při prvním přihlášení, nebo při žádosti o nové heslo, budete vyzváni ke změně hesla. V rámci prvního přihlášení je potřeba ke smlouvě doplnit, nebo aktualizovat, údaje pro elektronickou komunikaci (e-mail, popřípadě mobilní telefon). Věnujte prosím zvýšenou pečlivost jejich vyplnění. Na tyto kontakty budete dostávat potvrzení o provedených změnách ve smlouvě, informaci o uložení důležitých dokumentů jako je roční výpis nebo daňové potvrzení, popřípadě nové přihlašovací údaje do Klientského portálu.

  Podívejte se na našeho videoprůvodce k přihlášení

4.
Jak se orientovat v Klientském portále, informace o smlouvě.
 • Na úvodní stránce Můj přehled najdete základní informace o Vašich kontaktních údajích, aktuální stav penzijního účtu, přehled nových dokumentů a doporučení ke smlouvě, které Vám mají pomoci nastavit spoření tak, aby Vám přinášelo co nejlepší zisk z Vašeho spoření.

  Pro hlavní orientaci k Vašemu spoření máte k dispozici menu: Klient, Smlouvy, Služby a Dokumenty ke smlouvě. Podrobné informace k Vašim smlouvám neleznete v menu Smlouvy.

  Detail vybrané smlouvy Vám nabízí kompletní přehled o:

  1. Stavu Vašeho penzijního účtu
  2. Přehledu o platbách
  3. Sjednané příspěvky
  4. Způsob a frekvenci placení
  5. Sjednané určené osoby v rámci pozůstalostní penze
  6. Sekci Změna smlouvy s možností editace většiny uvedených údajů
  7. Strategii spoření (pro smlouvy o doplňkovém penzijním spoření)

  K Vaší smlouvě můžete zdarma využívat i doplňkové Služby.

  Důležité dokumenty k Vaší smlouvě jako roční výpisy, daňová potvrzení a potvrzení o provedené změně ve smlouvě máte kdykoliv k dispozici v Dokumentech ke smlouvě.

5.
Jak provést změnu ve smlouvě přes Klientský portál.
 • Ve Vaší smlouvě můžete provádět změny, aniž byste museli navštívit některou z našich poboček.

  Jedná se o:

  1. Změny výše příspěvků (klienta, zaměstnavatele, popřípadě 3 osoby)
  2. Změna způsobu a frekvenci placení
  3. Změna osobních údajů
  4. Změna kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail)

  Požadavek ke změně je možné zadat v detailu smlouvy pod volbou „Změna smlouvy“. Následně je elektronicky odeslán ke zpracování do Penzijní společnosti ČP. O zpracování budete informováni notifikační zprávou na Váš e-mail, popřípadě mobilní telefon. V Klientském portále máte k dispozici přehled všech zadaných požadavků a jejich stav zpracování.

6.
Upozornění o uložení důležitých dokumentů k Vaší smlouvě (roční výpisy, daňová potvrzení) a potvrzení o provedené změně ve smlouvě.
 • Klienti, kteří využívají Klientský portál, jsou přednostně informováni (formou e-mailu popřípadě SMS zprávy) o uložení důležitých dokumentů ke smlouvě jako je roční výpis a daňové potvrzení. Všechny tyto dokumenty jsou přístupné v sekci Novinky a zároveň archivovány v sekci Archiv a jsou tak pro Vás kdykoliv k dispozici. Roční výpis z účtu je navíc elektronicky podepsán a označen časovým razítkem. Můžete si tak ověřit pravost dokumentu a elektronického podpisu zobrazením certifikátu.

  Provedené změny ve smlouvě jsou potvrzeny formou notifikační zprávy zaslané na Váš e-mail nebo mobilní telefon, podle kontaktu, který je ve smlouvě evidován.

  Můžete si tak vždy ověřit zpracování Vašeho požadavku.

7.
Služby.
 • K Vaší smlouvě můžete zdarma využívat i doplňkové Služby.

  Daňový servis

  Daňový servis je služba, která umožňuje klientům penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) každoročně automaticky zajistit maximální možný odpočet z daní. Kdykoliv v průběhu roku, můžete zjistit, kolik Vám zbývá naspořit pro maximální daňový odpočet. Vystavené daňové potvrzení, které je pro Vás v Klientském portále k dispozici na začátku měsíce února v Dokumentech ke smlouvě, předložíte Vaší mzdové účtárně, nebo příslušnému finančnímu úřadu (pro OSVČ). Můžete tak každý rok získat až dalších 1800 Kč z Vašeho spoření navíc.

  Kontrola plateb

  Kontrola plateb zjednodušenou grafickou formou znázorňuje přehled o provedených platbách za posledních 12 měsíců a nárokování státních příspěvků k Vaší smlouvě. K dispozici je i detailní rozpis jednotlivých plateb v Přehledu plateb.

8.
ŠKOLENÍ ZDARMA: Chcete se naučit pracovat s internetem a získat přehled o funkcionalitách Klientského portálu?
 • Našim klientům nabízíme možnost zdarma se zúčastnit školení zaměřené na práci s internetem. V rámci školení budou využívány webové stránky Penzijní společnosti České pojišťovny (PSČP) a Klientského portálu. Podle úrovně práce s internetem nabízíme dva druhy kurzů:

  A-Začínáme s internetem

  Jak poznám, že patřím do tohoto kurzu?

  1. Neumím pracovat s internetem.
  2. Nemám založenou e-mailovou schránku.

  Tento kurz je určený pro úplné začátečníky, kteří neumí pracovat s internetem. Kurz bude obsahovat základní vysvětlení práce s internetem (internetový prohlížeč, adresní řádek, vyhledávací políčko, odkaz, rozložení stránky a orientace na ní), seznámení se s obsahem stránek Penzijní společnosti České pojišťovny (využití kalkulaček, informace o spoření), založení e-mailové schránky, praktické využití Klientského portálu. V závěru kurzu bude motivační test s drobnými odměnami. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

  Jednodenní kurz bude pořádán v Praze v rozsahu 4 hodiny.

  B-Internet pro mírně pokročilé

  Jak poznám, že patřím do tohoto kurzu?

  1. Základně se orientuji na internetu, ale mám problémy něco na internetu najít.
  2. Mám založenou e-mailovou schránku.

  Kurz je určený pro klienty, kteří již mají základní povědomí práce s internetem, ale rádi si zopakují pravidla vyhledávání a orientace na internetu. Na kurzu navštívíme zajímavé internetové stránky, s důrazem na stránky Penzijní společnosti České pojišťovny (využití kalkulaček, informace o spoření), stánky Klientského portálu a jeho využití, nastavení oblíbených stránek, uložení a tisk dokumentů z Klientského portálu.

  V závěru kurzu bude motivační test s drobnými odměnami. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

  Jednodenní kurz bude pořádán v Praze v rozsahu 4 hodiny.

  Přihlášení na kurz

  Přihlášení na termíny kurzů je možné ZDE nebo na klientské lince 261 149 111 každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

  Pro registraci do kurzu si připravte:

  1. číslo smlouvy,
  2. číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu (e-mailová adresa je nutná pouze pro mírně pokročilý kurz),
  3. požadovaný typ kurzu.