Ostatní

Vystavené textové dokumenty jsou ve fomátu pdf. K jejich otevření je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader, který je na internetu volně ke stažení.

Potřebné dokumenty k uzavření (nebo ke změně) dětského penzijka

Název Soubor
Čestné prohlášení zákonného zástupce                PDF
Plná moc PDF

Žádost o výplatu do zahraničí

Na základě této žádosti budou naspořené prostředky ze smlouvy vedené u PSČP odeslány na zahraniční bankovní účet. Této žádosti musí vždy předcházet žádost o výplatu/ukončení smlouvy.

Název Soubor
Žádost o výplatu do zahraničí                         PDF

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mimo obchodní prostory lze odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byly klientovi sděleny informace v souladu s § 1843 – 1845 zákona č. 89/2012 Sb. Níže naleznete šablonu, která je pro tento účel připravena. Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat do sídla Penzijní společnosti České pojišťovny před uplynutím lhůty formou originálu nebo úředně ověřené kopie. 

Název Soubor
Odstoupení od smlouvy                                    PDF

Ochrana osobních údajů

Název Soubor
Souhlas se zpracováním osobních údajů                PDF
Žádost o uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů PDF

Mimosoudní řešení sporů

Spory mezi klientem (spotřebitelem) a penzijní společností nebo zprostředkovatelem ze smlouvy týkající se jakéhokoliv produktu poskytovaného penzijní společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Název Soubor
Zákon č. 634/1992 Sb.                            PDF

Dokumenty týkající se snížení základního kapitálu PSČP

V souvislosti s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (tzv. druhý pilíř) zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál v zákonem stanovené výši 300.000.000,- Kč. Minimální výše základního kapitálu penzijní společnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření je 50.000.000,- Kč. S ohledem na výše uvedené PSČP dne 28. 4. 2017 rozhodla, prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře CP Strategic Investments N. V., v působnosti valné hromady, o snížení základního kapitálu z původní výše 300.000.000,- Kč na 50.000.000,- Kč.

Název Soubor
Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu PDF
Výpis z obchodního rejstříku PDF
Notářský zápis PDF

Stanovy

Název Soubor
Stanovy Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (platné od 26. 9. 2017) PDF

Archiv dokumentů

Název Soubor
Stanovy Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (platné od 21. 12. 2016) PDF
Stanovy Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (platné od 14. 3. 2013) PDF

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online