Kolik ušetří vaše firma

Výpočet daňové úspory zaměstnavatelů

Vynulovat formulář

A) Po přímém navýšení mzdy jsou osobní náklady na jednoho zaměstnance:

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

   

B) Po navýšení mzdy formou penzijního příspěvku jsou osobní náklady na jednoho zaměstnance:

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

   

Daňová úspora z příspěvku zaměstnavatele na odvodech sociálního a zdravotního pojištění a v případě zaměstnance i na dani z příjmů

Zaměstnanec

Zaměstnavatel (úspora na jednoho zaměstnance)

 

Zaměstnavatel (úspora na zaměstnanců)

 

(Výpočet je pouze ilustrativní.)

Výši úspor a roční uplatňování daňových odpočtů si přímo pro vaši smlouvu snadno vypočítáte na www.klientskyportal.cz