Výplata prostředků ve III. pilíři

Starobní penzi je možné vyplatit 5 let před dosažením věku potřebného pro získání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění (I. pilíř).

Invalidní penze je klientovi vyplacena po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud hradil příspěvky alespoň 36 měsíců.

Nárok na výplatu odbytného klientovi vzniká v případě, že si spořil alespoň 24 měsíců.

Typy dávek:

hradí penzijní společnost

 1. starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 2. invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 3. jednorázové vyrovnání,
 4. odbytné,

hradí pojišťovna

 1. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
 2. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (min. 3 roky).

Účastník může zvolit kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné z dávek a, b, e nebo f.
Výsluhová penze zůstává pouze u transformovaného fondu, v nových fondech není.

Dědictví

 • Úmrtí ve spořicí fázi
  • Odbytné (kdykoliv od zahájení spoření) – oprávněným osobám i dědicům je vyplaceno bez státních příspěvků.
  • Jednorázové vyrovnání (je-li smlouva v nároku) – oprávněné osoby ho dostanou i se státními příspěvky, dědicové bez nich.
 • Úmrtí ve výplatní fázi
  • Penze s výplatou na dobu určitou náleží oprávněné osobě. Pokud není stanovena, jsou prostředky předmětem dědictví. Oprávněné osobě i dědici je penze vyplacena formou jednorázového vyrovnání.
  • Penze na dobu neurčitou náleží jen účastníkovi (bez nároku na dědictví nebo výplatu oprávněným osobám).