Kurzy - registrace

Zpět

Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21 – budova České pojišťovny, recepce

adresa skoleni Praha - na Pankraci

Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21 – budova České pojišťovny, recepce

Purkyňova 2845/101, 612 00 Brno – budova České pojišťovny, recepce

adresa školení Brno - Purkyňova
Typ kurzu: internet-pro-mirne-pokrocile
Mesto: praha
Adresa: na-pankraci-1720-123-praha-4-140-21-budova-ceske-pojistovny-recepce
Datum: 2016-06-23
Cas: 13-00--available1
Datum: 2016-09-07
Cas: 13-00--available2
Údaje o kurzu
Údaje o účastníkovi

Všechna pole jsou povinná.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním tohoto formuláře vyjadřuji souhlas s tím, aby PSČP - dále jen „správce“ – shromažďovala a zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby obsažené v tomto formuláři.

Souhlasím s tím, že Údaje budou zpracovány přímo správcem a dále jím pověřenými zpracovateli. Souhlasím se zpracováním Údajů správcem za účelem nabízení služeb a pro další marketingové účely a rovněž se zasíláním obchodních a marketingových sdělení elektronickými prostředky (telefon, SMS, e-mail aj.).

Dále souhlasím s předáváním Údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a mezinárodního koncernu PPF pro nabízení obchodu a služeb a další marketingové účely těchto osob a souhlasím se zasíláním jejich obchodních a marketingových sdělení, a to i elektronickými prostředky.

Uvedené souhlasy uděluji na dobu platnosti Smlouvy a dále na dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a na dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Dále tímto prohlašuji, že jsem byl(a) řádně informován(a) o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že jsem seznámen(a) s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom(a), že jej můžu kdykoli odvolat formou oznámení doručeného správci.

Smlouvou se rozumí jakákoli smlouva uzavřená s PSČP (smlouva o doplňkovém penzijním spoření, smlouva o pojistném na důchodové spoření, smlouva o penzijním připojištění).

Nepodařilo se provést přihlášení

Kapacita kurzu je již zaplněná. Pokud se chcete přihlásit na kurz, napište nám e-mailem na pfcp@pfcp.cz, zařádíme Vás do náhradníků, nebo Vám nabídneme jiný volný kurz.
do e-mailu uveďte:

 • jméno,
 • příjmení,
 • rok narození,
 • číslo smlouvy,
 • mobilní telefon,
 • typ kurzu o jaký máte zájem,
 • město ve kterém chcete do kurzu chodit,
 • termín, o který máte zájem.

Byl jste úspěšně přihlášen

Vaše registrace do kurzu proběhla úspěšně. Jste přihlášen do tohoto kurzu:

 • Typ kurzu:
 • Město:
 • Adresa:
 • Datum:
 • Čas: