Daňový servis

Daňový servis je služba, která umožňuje klientům doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) každoročně automaticky zajistit maximální možný odpočet z daní. Klient tak získá částku až 1800 Kč obvykle již v únorové výplatě. 

Výhody služby 

 • I v případě, že má klient sjednanou pravidelnou platbu nižší než 2000 Kč, může uplatnit daňový odpočet – stačí částku doplatit (stejně tak v případě výpadku platby spoření). 
 • Klient nemusí každý rok žádat o změnu daňového zaúčtování naspořených peněz. 
 • Klientovi je zaslána informace o výši částky potřebné pro maximální daňový odpočet s předstihem před koncem roku. 
 • Pro daňový odpočet je provedeno automaticky daňové zaúčtování maximální částky. 
 • Daňové potvrzení je vystavováno automaticky a je vždy k dispozici na Klientském portálu. 

Jak služba funguje? 

 • Pokud nejdéle do konce daného roku bude na účet doplňkového penzijního spoření připsán vklad nebo je již evidováno předplatné, budou tyto peníze automaticky použity pro maximálně možné daňové zaúčtování. 
 • V případě, že pravidelné spoření a přijaté vklady na konci roku nedosáhnou optimální částky spoření 24 tis. Kč, bude daňové zaúčtování nastaveno na maximální možnou částku
 • Každoročně klienta včas informujeme o možnosti vložit prostředky v jejich optimální výši. Je jen na klientovi, zda a jakým způsobem se v daném roce rozhodnete tuto možnost využít. 
 • Na začátku následujícího roku vystavujeme Potvrzení o zaplacení příspěvků pro možnost využití daňové úlevy na www.klientskyportal.cz. Potvrzení je k dispozici vždy nejpozději do 15. února. 
 • Prostředky, které klient použije pro uplatnění daňové úlevy, nemohou již být znovu použity pro získání dalších státních příspěvků.

Jak je možné službu aktivovat? 

Sjednání služby i její vedení a zrušení je zdarma

Službu je možné sjednat:

 • on-line na www.klientskyportal.cz
 • osobně prostřednictvím dodatku ke smlouvě,
 • telefonicky na klientské lince 261 149 111, 
 • emailem zasláním požadavku na adresu pfcp@pfcp.cz.

Služba se sjednává od aktuálního roku na dobu neurčitou. Na žádost klienta je možné automatickou daňovou optimalizaci kdykoli ukončit.

Podrobné informace k daňovým výhodám naleznete v části Státní příspěvek a daňové výhody a Otázky a odpovědi k doplňkovému penzijnímu spoření.