Otázky a odpovědi k transformovanému fondu

  1.
 • Bude se změna SP týkat i smluv, které jsou do 50 let?
  • Ano, výše státních příspěvků se od 1. 1. 2013 řídí reformním zákonem. To však nemá vliv na sjednané nároky – nárok na starobní penzi Vám zůstává podle platného penzijního plánu.

 • 2.
 • Budou zachovány stávající podmínky smluv po lednu 2013?
  • Ano, podmínky jsou zachovány, přestože penzijní plány se vlivem transformace změnili. Veškerá nároky na dávky jsou však zachovány.

 • 3.
 • Je povinné navýšit příspěvek a může se kdykoliv změnit (i v příštím roce)?
  • Navýšit příspěvek není povinnost. Rozhodnout se můžete samozřejmě kdykoliv. Stejně tak máte stále možnost odložit či přerušit placení. Změnou výše příspěvku zároveň nepřicházíte o žádné výhody týkající se nároku na jednotlivé dávky.

 • 4.
 • Budou se při změně příspěvku měnit podmínky smlouvy?
  • Nerozhodnete-li se pro takovou změnu sám, rozhodně nedojde při změně výše příspěvku k jiné další změně.

 • 5.
 • Jaká je výše státního příspěvku od ledna 2013?
  • Měsíční příspěvek klienta v Kč

   100

   200

   300

   400

   500

   Měsíční státní příspěvek v Kč

   -

   -

   90

   110

   130

   Měsíční příspěvek klienta v Kč

   600

   1000

   1500

   2000

   Měsíční státní příspěvek v Kč

   150

   230

   230

   230

 • 6.
 • Mění se nějak podmínky pro získání státního příspěvku? Jaké jsou?
  • Ano, tyto podmínky se mění.

   Nově byla zákonem stanovena minimální hranice pro získání státního příspěvku ze 100 Kč na 300 Kč. Platíte-li si tedy měsíčně příspěvek do 299 Kč, je nutné si jej navýšit na 300 Kč. Bez této změny státní příspěvek získat nemůžete. Ostatní podmínky zůstávají zachované.

 • 7.
 • Když změním výši příspěvku, budu už spořit za nových podmínek?
  • Pouhá změna výše měsíčního příspěvku nemá vliv na podmínky penzijního připojištění.