Penzijní kalkulačka

Penzijní kalkulačka

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

65 let 10 měsíců

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

65 let 10 měsíců
35000
17500

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

Prosím rozložte investice tak aby součet položek pro pilíř byl 100.

65 let 10 měsíců
35000
%
17500
Zde bude FLASH
  Doporučený
příspěvek ve 3. pilíři
Vyplácený důchod Požadovaný důchod Finanční deficit Dědický nárok
Věk 50 let Důchodový věk
1. pilíř
- -
1 + 2. pilíř
1. + 3. pilíř
1. + 3. pilíř
Doporučený př.
1. + 2. + 3. pilíř
1. + 2. + 3. pilíř
Doporučený př.
 • Výpočet důchodu pomocí této tabulky vychází ze základních údajů, které v obecném případě jeho výši ovlivňují, ale neumožňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti.
 • Proto může důchodová tabulka sloužit pouze k orientační představě o výši budoucího důchodu.
 • Výše důchodu je počítána v současných hodnotách (je vztažena k dnešním cenám). Za tento důchod nakoupíte v budoucnu to co dnes.
 • Výše důchodu v 1. pilíři je počítána podle současného důchodového zákona.
 • II. pilíř počítá s ročním zhodnocením (po odečtení poplatků): Dynamický DF 7,1 %, Vyvážený DF 5,0 %, Konzervativní DF 2,9 %, DF státních dluhopisů 2,8 %.
 • III. pilíř počítá s ročním zhodnocením (po odečtení poplatků): Transformovaný ÚF 2,5 %; Dynamický ÚF 7,0 %, Vyvážený ÚF 5,0 %, Spořicí ÚF 3,0 %, Povinný konzervativní ÚF 2,0 %.
 • V kalkulačce je zohledněna investiční brzda.
 • Ve 3. pilíři jsou započítány nové státní příspěvky.
 • Ve výpočtu je zohledněna inflace 2 % a poplatky fondu za správu a zhodnocení.
 • Kalkulačka předpokládá růst hrubé mzdy a příspěvků o inflaci.
 • Doživotní důchod je vypočten tak, že odpovídá očekávané střední délce dožití v okamžiku přiznání důchodu (tzn. v budoucnu), a to pro každý ročník narození.