Výhody

Výhody doplňkového penzijního spoření zaměstnanců

Hlavní výhody příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření

  • Jak u zaměstnavatele, tak ani u zaměstnance nepodléhá příspěvek na penzijní spoření do výše 50 000 Kč ročně (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní připojištění i životní pojištění) platbám sociálního ani zdravotního pojištění: 
    • zaměstnavatel tak ušetří 35 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy, 
    • zaměstnanec tak ušetří 12,5 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy. 
  • Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců jsou daňově uznatelným nákladem podniku v libovolné výši. Podmínkou je, aby přispívání zaměstnavatele na penzijní spoření bylo uvedeno v některém z těchto dokumentů u zaměstnavatele: kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo vnitřní předpis. 
  • Příspěvek na penzijní spoření je navíc pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů do výše 50 000 Kč ročně (pokud zaměstnavatel současně nepřispívá na životní pojištění):
    • zaměstnanec tak ušetří 15 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy. 

Příspěvek mohou poskytovat i neziskové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb, případně ze sociálních fondů nebo dle interních mzdových pravidel. Toho mohou využít státní instituce, školy, zdravotnická zařízení, příspěvkové organizace apod. 

V rámci ČP programu zaměstnaneckých výhod lze využít slevy na pojištění České pojišťovny (např. životní pojištění, povinné a havarijní pojištění, pojištění domácností nebo staveb, manažerské pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí). 

Spočítejte si, kolik může vaše firma ušetřit díky doplňkovému penzijnímu spoření.