Vize, mise a hodnoty

Jsme součástí skupiny Generali, kterou celosvětově spojují vize a mise, a která vyznává stejné hodnoty napříč skupinou.

Naše vize

Naším cílem je aktivně chránit a zlepšovat lidské životy. 

(Our purpose is to actively protect and enhance people´s lives)

 • Aktivně (Actively)
  Hrajeme aktivní a vedoucí roli při zlepšování životů lidí prostřednictvím pojištění.
 • Chránit (Protect)
  Pojištění je pro nás srdeční záležitostí. Řídíme a minimalizujeme rizika občanů i firem.
 • Zlepšovat (Enhance)
  Zavazujeme se k vytváření hodnot.
 • Lidské (People‘s)
  Pečujeme o naše klienty a staráme se o životy a budoucnost našich lidí.
 • Životy (Lives)
  Ovlivňujeme kvalitu života lidí. Naše stabilita, finanční jistoty, kvalitní servis a poradenství jim pomáhají na cestě, kterou si zvolili.

Naše mise

Naším posláním je být první volbou při poskytování relevantních a dostupných pojistných řešení.

(Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accesible insurance solutions.)

 • První volba (First choice)
  Nejlepší nabídka na trhu s jasnými přínosy pro klienta je logickým a přirozeným krokem k tomu, abychom se stali první volbou.
 • Nabídka a služby (Delivering)
  K úspěchu vede snaha o maximální výkon.
 • Relevantní (Relevant)
  Předvídáme a naplňujeme skutečné lidské potřeby. Nabízíme pojištění šitá na míru.
 • Dostupné (Accessible)
  Jednoduché, pochopitelné, srozumitelné, použitelné a dostupné řešení za dobrou cenu.
 • Pojistná řešení (Insurance solutions)
  Pojištění v našem podání představuje vhodnou kombinaci ochrany, poradenství a služeb.

Naše hodnoty

Držíme slovo (Deliver on the promise)

Dlouhodobé vztahy vytváříme na základě vzájemné důvěry našich lidí, klientů a veřejnosti. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom zlepšili životy klientů a dokázali tento závazek naplňovat nejen dnes, ale také v budoucnu.

Vážíme si našich lidí (Value our people)

Podporujeme různorodost. Investujeme do průběžného vzdělávání a profesního růstu. Vytváříme transparentní, sourodé a dostupné pracovní prostředí. Rozvojem našich lidí zajišťujeme dlouhodobou budoucnost naší Skupiny.

Jsme součástí společnosti (Live the community)

Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a dlouhotrvajícími vztahy na všech trzích, kde podnikáme. Naše trhy jsou našimi domovy.

Jsme otevření (Be open)

Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.