Ostatní

Vystavené textové dokumenty jsou ve fomátu pdf. K jejich otevření je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader, který je na internetu volně ke stažení.


Potřebné dokumenty k uzavření (nebo ke změně) dětského penzijka

NázevSoubor
Čestné prohlášení zákonného zástupce                PDF
Plná moc PDF

Žádost o výplatu do zahraničí

Na základě této žádosti budou naspořené prostředky ze smlouvy vedené u PSČP odeslány na zahraniční bankovní účet. Této žádosti musí vždy předcházet žádost o výplatu/ukončení smlouvy.

NázevSoubor
Žádost o výplatu do zahraničí                         PDF

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mimo obchodní prostory lze odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byly klientovi sděleny informace v souladu s § 1843 – 1845 zákona č. 89/2012 Sb. Níže naleznete šablonu, která je pro tento účel připravena. Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat do sídla Penzijní společnosti České pojišťovny před uplynutím lhůty formou originálu nebo úředně ověřené kopie. 

NázevSoubor
Odstoupení od smlouvy                                    PDF

Mimosoudní řešení sporů

Spory mezi klientem (spotřebitelem) a penzijní společností nebo zprostředkovatelem ze smlouvy týkající se jakéhokoliv produktu poskytovaného penzijní společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

NázevSoubor
Zákon č. 634/1992 Sb. PDF

Stanovy

NázevSoubor
Stanovy Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. PDF

Reklamační řád

NázevSoubor
Reklamační řád                                                      PDF

Archiv dokumentů

NázevSoubor
Stanovy Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. PDF