Konzervativní spořicí program

 

Charakteristika programu

Je tvořen jedenácti na sebe navazujícími fázemi. Fáze jednotlivých programů z hlediska portfolia fondů a jejího trvání jsou popsány pomocí následujícího grafu.

Více o spořicím programu

V každé fázi je nastaven určitý podíl dynamického, vyváženého a spořicího účastnického fondu. Klientovi je doporučen spořicí program podle spořicího profilu z výsledku dotazníku, může si však zvolit jakýkoliv spořicí program. Fáze zvoleného programu, do které klient vstupuje, je určena automaticky na základě věku klienta v den účinnosti smlouvy. Klient si nemůže zvolit jinou fázi při sjednání, ani ji dodatkem změnit.

Sjednání jednoho spořicího programu nelze kombinovat s individuální volbou investiční strategie, jiným fondem nebo jiným spořicím programem. Veškeré prostředky klienta jsou alokovány ve sjednaném spořicím programu. Klient může v průběhu spoření měnit strategii spoření, tzn. ze spořicího programu vystoupit, změnit ho za jiný spořicí program nebo do spořicího programu nastoupit.

Do vyšší fáze se klient posouvá automaticky podle věku a doby do nároku na starobní důchod. Rozhodný den pro změnu fáze je vždy 20. den předchozího měsíce, ve kterém klient dosáhne potřebného věku nebo doby do nároku na starobní důchod.

Všechny spořicí programy obsahují účinnou investiční brzdu.

Jak provést změnu ve smlouvě?

Na www.klientskyportal.cz v sekci Smlouvy.

Na kterékoliv pobočce České pojišťovny.

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online