Aktuální informace k ukončení II. pilíře

V uplynulých dnech došlo ke zpracování všech klientských žádostí o výplatu z II. pilíře, které byly do PSČP doručeny v zákonné lhůtě do 30. 9. 2016.

Výplata vkladů u řádně podaných a přijatých žádostí začne podle zákona od 15. 10. 2016 a bude trvat do poloviny měsíce listopadu 2016.

Klienti, kteří nepožádali penzijní společnost do 30. 9. 2016 o výplatu vkladů, o své peníze nepřijdou. V tomto případě dojde na přelomu roku k automatickému převodu vkladů na účet místně příslušného finančního úřadu. Zde si pak klienti budou moci požádat o jejich výplatu.