Výplata prostředků

Starobní penzi je možné vyplatit po dožití 60 let, pokud klient hradil příspěvky alespoň 60 měsíců.

Předdůchod je možné vyplatit 5 let před dosažením věku potřebného pro získání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění. Další podmínky k předdůchodu si můžete přečíst zde.

Invalidní penze je klientovi vyplacena po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud hradil příspěvky alespoň 36 měsíců.

Nárok na výplatu odbytného klientovi vzniká v případě, že si spořil alespoň 24 měsíců.

Klient mladší 18 let má nárok na částečné odbytné pouze v témže roce, kdy dosáhne plnoletosti. Může si vybrat 1/3 hodnoty svých příspěvků a pokračovat dál ve spoření. Zákonný zástupce nebo opatrovník není oprávněn s účtem nezletilého klienta manipulovat (například ukončit smlouvu a vybrat naspořenou částku) bez soudního rozhodnutí.

Typy dávek:

 1. starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 2. předdůchod (verze starobní penze na určenou dobu; min. 2 roky),
 3. invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 4. jednorázové vyrovnání,
 5. odbytné,
 6. částečné odbytné v 18 letech,
 7. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
 8. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (min. 3 roky).

Klient může zvolit kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné z dávek 1, 2, 3, 7 nebo 8.

Výsluhová penze zůstává pouze u transformovaného fondu, v účastnických fondech není.

Dědictví

 • Úmrtí ve spořicí fázi

  • Odbytné (kdykoliv od zahájení spoření) – oprávněným osobám i dědicům je vyplaceno bez státních příspěvků.

  • Jednorázové vyrovnání (je-li smlouva v nároku) – oprávněným osobám i dědicům je vyplaceno se státními příspěvky.

 • Úmrtí ve výplatní fázi penze penzijní společností

  • Určené osobě nebo dědicům bude vyplaceno jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené části prostředků účastníka.