Státní příspěvky a daňové úlevy

Kolik naspoříte a jaké budou vaše daňové úspory, si spočítejte na našich kalkulačkách nebo konkrétně pro vaši smlouvu na Klientském portálu.

Státní příspěvek

Výše státního příspěvku závisí na vašem měsíčním příspěvku. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 1 000 Kč a vyšší. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření. Takto můžete každý rok získat až 2 760 Kč.

Daňové výhody z placených příspěvků klienta

Část příspěvků, která v každém z měsíců kalendářního roku přesáhne 1 000 Kč, je možné uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si můžete odečíst až 24 000 Kč. V praxi to znamená, že takto můžete každý rok na daních ušetřit až 3 600 Kč.

Uplatnění odpočtu ze základu daně je jednoduché. Po skončení kalendářního roku vám automaticky zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Nemusíte vyplňovat daňové přiznání, odpočet za vás může uplatnit váš zaměstnavatel.

Optimální výše vašeho měsíčního příspěvku pro získání maximální státní podpory je tedy 3 000 Kč, jak ukazuje následující tabulka.

Kdy je nárok na státní příspěvek

Transformovaný fond od 1. 1. 2013

  • Minimální výše příspěvku účastníka = 300 Kč a vyšší (zaplatíte-li si méně, nárok na státní příspěvek nevzniká) a zároveň
  • Účastník na smlouvě je evidován s trvalým pobytem v ČR nebo s pobytem v Evropské unii kromě ČR s tím, že se zároveň účastní českého veřejného zdravotního nebo českého důchodového pojištění.
  • Na smlouvě jsou evidovány aktuální a správné identifikační údaje, především se jedná o jméno, příjmení, rodné číslo, popř. číslo pojištěnce zdravotního pojištění.

Účastnický fond

  • Minimální výše příspěvku účastníka = 300 Kč a vyšší (zaplatíte-li si méně, nárok na státní příspěvek nevzniká) a zároveň
  • V daném kalendářním měsíci účastník měl trvalý pobyt v ČR nebo se prokázal pobytem v členském státu Evropské unii či ve smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru s tím, že se zároveň účastnil českého veřejného zdravotního nebo českého důchodového pojištění.
  • Na smlouvě jsou evidovány aktuální a správné identifikační údaje, především se jedná o jméno, příjmení, rodné číslo, popř. číslo pojištěnce zdravotního pojištění.
  • Státní příspěvek se neposkytuje zejména v případě, že účastníkovi nebylo přiděleno rodné číslo ani číslo pojištěnce.

Výše státní podpory a daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017
Měsíční příspěvek klienta v Kč 100 200 300 400 500 600
Měsíční státní příspěvek v Kč - - 90 110 130 150
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - - -
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč - - 1080 1320 1560 1800
Výše státní podpory a daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017
Měsíční příspěvek klienta v Kč 700 800 900 1000 1500 2000 3000
Měsíční státní příspěvek v Kč 170 190 210 230 230 230 230
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - 900 1800 3600
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč 2040 2280 2520 2760 3660 4560 6360