Státní příspěvky a daňové úlevy

Kolik naspoříte a jaké budou vaše daňové úspory, si spočítejte na našich kalkulačkách nebo konkrétně pro vaši smlouvu na Klientském portálu.

Státní příspěvek

Výše státního příspěvku závisí na vašem měsíčním příspěvku. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 1 000 Kč a vyšší. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření. Takto můžete každý rok získat až 2 760 Kč.

Kdy je nárok na státní příspěvek

Transformovaný fond od 1. 1. 2013

  • Minimální výše příspěvku účastníka = 300 Kč a vyšší (zaplatíte-li si méně, nárok na státní příspěvek nevzniká) a zároveň
  • Účastník na smlouvě je evidován s trvalým pobytem v ČR nebo s pobytem v Evropské unii kromě ČR s tím, že se zároveň účastní českého veřejného zdravotního nebo českého důchodového pojištění.
  • Na smlouvě jsou evidovány aktuální a správné identifikační údaje, především se jedná o jméno, příjmení, rodné číslo, popř. číslo pojištěnce zdravotního pojištění.

Účastnický fond

  • Minimální výše příspěvku účastníka = 300 Kč a vyšší (zaplatíte-li si méně, nárok na státní příspěvek nevzniká) a zároveň
  • V daném kalendářním měsíci účastník měl trvalý pobyt v ČR nebo se prokázal pobytem v členském státu Evropské unii či ve smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru s tím, že se zároveň účastnil českého veřejného zdravotního nebo českého důchodového pojištění.
  • Na smlouvě jsou evidovány aktuální a správné identifikační údaje, především se jedná o jméno, příjmení, rodné číslo, popř. číslo pojištěnce zdravotního pojištění.
  • Státní příspěvek se neposkytuje zejména v případě, že účastníkovi nebylo přiděleno rodné číslo ani číslo pojištěnce.

Výše státní podpory od ledna 2013
Měsíční příspěvek klienta v Kč 100 200 300 400 500 600
Měsíční státní příspěvek v Kč - - 90 110 130 150
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - - -
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč - - 1080 1320 1560 1800
Výše státní podpory od ledna 2013
Měsíční příspěvek klienta v Kč 700 800 900 1000 1500 2000
Měsíční státní příspěvek v Kč 170 190 210 230 230 230
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - 900 1800
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč 2040 2280 2520 2760 3660 4560

Daňové výhody z placených příspěvků klienta

Část příspěvků, která ročně přesáhne 12 000 Kč, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si můžete odečíst až 12 000 Kč. V praxi to znamená, že takto můžete každý rok na daních ušetřit až 1 800 Kč.

Uplatnění odpočtu ze základu daně je jednoduché. Po skončení kalendářního roku vám automaticky zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Nemusíte vyplňovat daňové přiznání, odpočet za vás může uplatnit váš zaměstnavatel.

Optimální výše vašeho měsíčního příspěvku pro získání maximální státní podpory je tedy 2 000 Kč, jak ukazuje tabulka uvedená výše.

Náš tip: Penzijní společnost České pojišťovny nabízí všem svým klientům službu Daňový servis, který jim získání úspor na daních maximálně zjednoduší.

Daňové výhody z placených příspěvků pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelům doporučujeme přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění 2 500 Kč měsíčně. Tyto příspěvky nepodléhají dani ani odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Podmínkou je, aby přispívání zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření bylo uvedeno v některém z těchto dokumentů u zaměstnavatele: kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo vnitřní předpis.

Příspěvky zaměstnavatele jsou do výše 30 000 Kč za zdaňovací období (souhrnný limit pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření i životní pojištění) osvobozeny od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele.