Spořicí programy

Proč si zvolit spořicí program

  • Spořicí program vám zajistí efektivní rozložení investovaných prostředků do jednotlivých fondů.
  • Nemusíte se o nic starat, spořicí program automaticky přizpůsobí strategii vašemu věku, tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější.

Spořicí program je strategie spoření, kdy se rozložení prostředků klienta v dynamickém, vyváženém a spořicím fondu automaticky mění v závislosti na jeho věku. Penzijní společnost České pojišťovny nabízí celkem tři spořicí programy. Každý program je tvořen jedenácti na sebe navazujícími fázemi. Fáze jednotlivých programů z hlediska portfolia fondů a jejího trvání jsou popsány pomocí následujících grafů.

Dynamický spořicí program


*DV = důchodový věk klienta

Vyvážený spořicí program

*DV = důchodový věk klienta

Konzervativní spořicí program

*DV = důchodový věk klienta

 V každé fázi je nastaven určitý podíl dynamického, vyváženého a spořicího účastnického fondu. Klientovi je doporučen spořicí program podle spořicího profilu z výsledku dotazníku, může si však zvolit jakýkoliv spořicí program. Fáze zvoleného programu, do které klient vstupuje, je určena automaticky na základě věku klienta v den účinnosti smlouvy. Klient si nemůže zvolit jinou fázi při sjednání, ani ji dodatkem změnit.

Sjednání jednoho spořicího programu nelze kombinovat s individuální volbou investiční strategie, jiným fondem nebo jiným spořicím programem. Veškeré prostředky klienta jsou alokovány ve sjednaném spořicím programu. Klient může v průběhu spoření měnit strategii spoření, tzn. ze spořicího programu vystoupit, změnit ho za jiný spořicí program nebo do spořicího programu nastoupit.

Do vyšší fáze se klient posouvá automaticky podle věku a doby do nároku na starobní důchod. Rozhodný den pro změnu fáze je vždy 20. den předchozího měsíce, ve kterém klient dosáhne potřebného věku nebo doby do nároku na starobní důchod.

Všechny spořicí programy obsahují účinnou investiční brzdu.

Pravidla a postup změny strategie spoření