Podmínky převodu do účastnického fondu a mezi transformovanými fondy

Klient se smlouvou o penzijním připojištění(transformovaný fond; smlouva uzavřená do 31. 12. 2012) nemůže současně spořit na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření   (účastnické fondy; smlouva uzavřená nejdříve 1. 1. 2013). Svou původní smlouvu však může vypovědět a naspořené prostředky převést na novou smlouvu. Ve spoření tak může stále plynule pokračovat.

Chci spořit v nových účastnických fondech

Chci spořit u Penzijní společnosti České pojišťovny

 • MÁM VÍCE SMLUV O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ U RŮZNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Má-li klient více smluv o penzijním připojištění (prostřednictvím možnosti tzv. konzervace smluv) je nutné nejprve všechny ostatní smlouvy vypořádat nebo je sloučit do jedné díky převodu prostředků mezi transformovanými fondy. Převod prostředků může být zpoplatněn. Informace o poplatku získá klient u společnosti, od které bude smlouvu převádět do PSČP. Poté, co bude mít klient jen jednu aktivní smlouvu o penzijním připojištění, postupuje dle následujícího bodu.

 • MÁM JEN JEDNU AKTIVNÍ SMLOUVU O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ U PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Má-li klient jen jednu smlouvu o penzijním připojištění, a to u PSČP, může postupovat následovně:

 1. Smlouvu o penzijním připojištění klient ukončí a zároveň požádá o převod na novou smlouvu do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření PSČP. Může přitom využít žádosti zde.
 2. Uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP např. zde.

Interní převod není zpoplatněn.

Na novou smlouvu se převedou veškeré finanční prostředky z původní smlouvy a naspořená doba v měsících. Byla-li sjednána výsluhová penze, bude převedena ve prospěch starobní penze. Výsluhovou penzi na novém typu smlouvy nelze sjednat.

 • MÁM JEN JEDNU AKTIVNÍ SMLOUVU O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ MIMO PENZIJNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Má-li klient jen jednu smlouvu o penzijním připojištění, ale u jiné penzijní společnosti než je PSČP, může postupovat následovně:

 1. Smlouvu o penzijním připojištění klient ukončí a požádá zároveň o interní převod na novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (tzv. interní převod), kterou uzavře u stejné společnosti (ne u PSČP). Interní převod není zpoplatněn.
 2. Po uskutečnění převodu dle bodu ad 1) klient smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u jiné společnosti vypoví a požádá o převod na další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u PSČP. Může přitom využít žádosti zde. Převod prostředků může být zpoplatněn. Případnou výši a způsob zaplacení je třeba ověřit u původní společnosti.
 3. Uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP, např. zde.

Na novou smlouvu se převedou veškeré finanční prostředky z původní smlouvy a naspořená doba v měsících.

 • MÁM JEDNU AKTIVNÍ SMLOUVU O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ MIMO PENZIJNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ POJIŠTOVNY

Má-li klient jednu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, ale u jiné penzijní společnosti než je PSČP, může postupovat následovně:

 1. Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u jiné společnosti klient vypoví a požádá o převod na další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u PSČP. Může přitom využít žádosti zde. Převod prostředků může být zpoplatněn. Případnou výši a způsob zaplacení poplatku je třeba ověřit u původní společnosti.
 2. Uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP, např. zde.

 • NEMÁM ŽÁDNOU SMLOUVU

V tomto případě se nejedná o převod prostředků a nic nebrání uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s PSČP, např. zde.

Chci spořit u jiné penzijní společnosti než s Penzijní společností České pojišťovny

 • MÁ-LI KLIENT VÍCE SMLUV O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ (PROSTŘEDNICTVÍM MOŽNOSTI TZV. KONZERVACE SMLUV) JE NUTNÉ NEJPRVE SMLOUVU PSČP VYPOŘÁDAT NEBO JI PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ SLOUČIT DO JEDNÉ SMLOUVY U JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ MŮŽE BÝT ZPOPLATNĚN, VIZ SAZEBNÍK POPLATKŮ.
 • MÁ-LI KLIENT JEN JEDNU SMLOUVU O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ U PSČP, MŮŽE POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ:
 1. Smlouvu o penzijním připojištění klient ukončí a požádá zároveň o převod na novou smlouvu do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření u PSČP (tzv. interní převod). Může přitom využít žádosti zde.
 2. Uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP, např. zde.

  Interní převod není zpoplatněn.

  Na novou smlouvu se převedou veškeré finanční prostředky z původní smlouvy a naspořená doba v měsících. Byla-li sjednána výsluhová penze, bude převedena ve prospěch starobní penze.  Výsluhovou penzi na novém typu smlouvy nelze sjednat.

 3. Následně smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ukončí a požádá si o převod prostředků k jiné penzijní společnosti, u které si uzavřel další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Pro převod využije klient žádosti konkurenční společnosti, její ž součástí je také souhlas s převodem prostředků. Převod prostředků může být zpoplatněn, viz sazebník poplatků.

 • MÁ-LI KLIENT JEDNU SMLOUVU O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ U PSČP, MŮŽE POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ:

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ukončí a požádá si o převod prostředků k jiné penzijní společnosti, u které si uzavřel další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Pro převod využije klient žádost konkurenční společnosti, jejíž součástí je také souhlas s převodem prostředků. Převod prostředků může být zpoplatněn, viz sazebník poplatků zde.

Chci sloučit původní smlouvy o penzijním připojištění (převody mezi transformovanými fondy)

Chci sloučit smlouvy – mít jednu smlouvu u Penzijní společnosti České pojišťovny

Podmínkou převodu je uzavřená a stále účinná smlouva o penzijním připojištění u PSČP. Je-li smlouva „zakonzervována“ je nutné požádat o obnovu placení, a to např. k prvnímu dni měsíce následujícího po ukončení převáděné smlouvy u jiné penzijní společnosti.

Smlouvu o penzijním připojištění u jiné penzijní společnosti, než je PSČP, klient ukončí a požádá zároveň o převod na další smlouvu o penzijním připojištění u PSČP. Pro převod využije klient žádosti, jejíž součástí je také souhlas s převodem prostředků – k dispozici je zde.

Informace o poplatku získá klient u společnosti, od které bude smlouvu převádět do PSČP.

Chci sloučit smlouvy jinde než v Penzijní společnosti České společnosti

Podmínkou převodu je uzavřená a stále účinná smlouva o penzijním připojištění u jiné penzijní společnosti. Je-li smlouva „zakonzervována“ je nutné požádat o obnovu placení, a to např. k prvnímu dni měsíce následujícího po ukončení smlouvy u PSČP.

Smlouvu o penzijním připojištění u PSČP klient ukončí a požádá zároveň o převod na další smlouvu o penzijním připojištění u jiné společnosti.  Pro převod využije klient žádosti konkurenční společnosti, její ž součástí je také souhlas s převodem prostředků.

Převod prostředků může být zpoplatněn, viz sazebník poplatků.