Výplaty II. pilíře ukončeny

21. 11. 2016

V uplynulých dnech byly zaslány vklady z II. pilíře všem klientům, kteří v zákonné době podali žádost o jejich výplatu.

Klienti, kteří včas nepožádali penzijní společnost o výplatu vkladů, o své peníze nepřijdou. Jejich vklady budou podle zákona na přelomu roku zaslány na účet místně příslušného finančního úřadu. Zde si pak klienti mohou požádat o jejich výplatu.